VUKCEVIC

( VUKCEVICH )

Bratstvo iz Ljeshanske Nahije, Crna Gora

Originalne podatke skupio i objavio Dr. Nikola Vukcevic

Clan from Ljeshanska Nahija, Montenegro

Original data collected and published by Dr. Nikola Vukcevic

KNJIGA - BRATSTVO VUKCEVICI

IN MEMORIAM

 (alternative web site)

e-mail: vukcevicu@yahoo.com